Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 20.11.2020.

Nikotiininuuska.fi:n asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä

Nicobros OÜ
Sadama tn 25/3 Tallinn Harjumaa 10111

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Yhteydenotot sähköpostilla rekisteriä koskevissa asioissa: info@nikotiininuuska.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

KERTA-ASIAKKAAT

Kerta-asiakkaita ovat rekisterinpitäjän verkkokaupasta ostoksia tekevät asiakkaat. Kerta-asiakas voi ostaa verkkokaupasta itsehoitolääkkeitä..

Kaikista kerta-asiakkaista asiakasrekisteriin tallennetaan asiakassuhteeseen perustuvan rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti osto- ja maksutapahtuman toteuttamiseen liittyvät tiedot.

Verkkokaupan kerta-asiakkaista tallennetaan lisäksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakkaan suostumuksella evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla kerätyt verkkopalvelun käyttötiedot, esim. selailuhistoria, asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot, joita käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa ja oikeusperusteilla:

 1. tilausten täytäntöönpanoon, esim. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen ja toimitusten valvontaan, maksujen toteuttamiseen, laskutukseen ja perintään
 2. rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimusten tekemiseen. 
 3. verkkopalvelun mainonnantaan

KANTA-ASIAKKAAT

Kanta-asiakkaita ovat asiakkaat, jotka ovat liittyneet kanta-asiakkaiksi hyväksymällä asiakasehdot ja ilmoittaneet kanta-asiakkuuden edellyttämät asiakastiedot ja tarvittavat suostumukset Nikotiininuuska.fi:n verkkopalvelussa. Kanta-asiakkaista käsitellään seuraavia tietoja:

 • Perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot, sukupuoli, ikä
  • Uutiskirjeen, mobiilisovellusten, verkko- sekä muiden palvelujen käyttötiedot 

        Toimituksiin ja maksuihin liittyvät tiedot mukaan lukien itsehoitolääkkeiden ja muiden tuotteiden  

         Ostohistoria

  • asiakkaan suostumuksella evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla kerätyt verkkopalvelujen käyttötiedot sekä asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot
  • tiedot tarjouksista, palautteista ja muusta yhteydenpidosta asiakkaan kanssa
  • asiakkaan antamat suostumukset, luvat, kiellot ja valtuutukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta osto- ja maksutapahtuman, tuotteiden ja palvelujen toimituksen sekä verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten käyttöönoton ja käytön yhteydessä.

Tietojen säilytysaika

Nicobros Oü  säilyttää aina kerta-asiakkaan tietoja sekä kantai-asiakkaan ostotietoja enintään 24 kuukauden ajan ostotapahtumasta.

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, Kanta-asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Rekisterin suojaus

 Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

Asiakastietoja koskevat asiakkaan oikeudet

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa liittymisen yhteydessä tai muuten antamansa suostumukset henkilötietojensa käsittelyyn.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä lain vaatimissa tilanteissa oikeus siirtää oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään.

Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne sähköisesti Nicobros Oü:n sähköpostiin. Pyynnön tulee sisältää rekisteröidyn nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lakeihin: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, laki sähköisen viestinnän palveluista